Mentorje tekmovanja Slovenščina ima dolg jezik prosimo, da tekmovalne filme pošljete na naslov:

Vesna Žnidar

Slavistično društvo Ljubljana,
Cesta v Mestni log 46
1000 Ljubljana.