Regijska tekmovalna komisija za tekmovanje Slovenščina ima dolg jezik v sestavi Andreja Pavle Jurman, prof., Peter Planinc, prof., in dr. Vita Žerjal Pavlin, prof. je pregledala vse filme, ki so ji bili pravočasno oddani do 15. 2. 2013. Vsi so izpolnjevali splošne kriterije tekmovanja po pravilniku.

Splošni kriteriji ocenjevanja na tekmovanju, kot jih določa pravilnik, so bili: izvirnost, kakovost, vloženi trud, metode dela in raziskovalni pristop. Posebni kriteriji ocenjevanja pa še:

  • poustvarjalnost: prenos literarne predloge na film;
  • izvirnost pristopa in celovitost filma;
  • filmski jezik: režija, montaža, kamera, scenografija, dialog, igra, zvok;
  • etika.

Za državno tekmovanje je komisija izbrala filma Spomini in Dobrota v kategoriji osnovna šola. V kategoriji srednja strokovna šola film  Zločin in kazen ter v kategoriji gimnazija 3. in 4. letnik filme TLF, Ovalni portret, Kava z mlekom, GL4C2 in tri filme iz kategorije gimnazija 1. in 2. Letnik: Koleraba, Koleraba 8, Blagoslov ljubezni, Povodni mož, Le čevlje sodi naj kopitar.

Izbrane filme je komisija posredovala na državno tekmovanje.

Čestitamo vsem ustvarjalcem in njihovim mentorjem!