Podatki za plačilo članarine za leto 2019

Zaposleni: 25 evrov

Upokojeni in študenti: 12 evrov

PRIJAVNICA ZA ČLANSTVO V SLAVISTIČNEM DRUŠTVU LJUBLJANA

Članarina (zaposleni) Članarina (upokojenci, študenti)